Вт. Чер 22nd, 2021

Медитація для здоров’я. Медитації українською.

Медитація для здоров’я.

Вважається, що здоров’я — це нормальний стан організму, який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю у функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою поміж організмом та зовнішнім середовищем за відсутності хворобливих проявів. Тому основною ознакою здоров’я є здатність до значної пристосованості організму щодо впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки цьому здоровий організм може витримувати значні фізичні та психічні навантаження, не тільки пристосовуючись до дії надзвичайних чинників зовнішнього середовища, але й повноцінно функціонуючи в цих умовах. Таким чином, здоров’я доцільно розглядати і як здатність організму активно та повноцінно пристосовуватись до змін оточення. Можна сказати, що здоров’я — це здатність організму перебувати у рівновазі з оточенням.

Багато хто з вчених розглядає здоров’я як спосіб життєдіяльності організму, який забезпечує йому потрібну якість життя і найбільш можливу за даних умов, його тривалість. Зрозуміло, що здоров’я — це похідне від численних впливів на організм, у тому числі природно-кліматичних, соціальних, виробничих, побутових, психологічних чинників, способу життя та інше.

Можна також сказати, що здоров’я — це функціональний стан організму людини, який забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову працездатність, достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення здорового потомства.

Узагальнюючи всі наведені вище визначення ознак «здоров’я», доцільно сказати, що під здоров’ям треба розуміти процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних, психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості активного життя.

Показниками фізичного здоров’я є індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, досконале (за нормою) фізіологічне функціонування організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівень фізичного розвитку органів і систем організму.

Показниками психічного здоров’я є індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад, збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з цілей, потреб, інтересів, мотивів, стимулів, настанов, уяви, почуттів тощо. Психічне здоров’я пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібностей людини.

Показниками духовного здоров’я є духовний світ особистості, сприйняття духовної культури людства, освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду — все це обумовлює стан духовного здоров’я.

Показники соціального здоров’я пов’язані з економічними чинниками, стосунками індивіда зі структурними одиницями соціуму (сім’єю, організаціями), з якими створюються соціальні зв’язки: праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування тощо. В загальному вигляді соціальне здоров’я детерміноване характером і рівнем розвитку, які притаманні головним сферам суспільного життя в певному середовищі — економічній, політичній, соціальній, духовній. Ці складові тісно взаємопов’язані, вони в сукупності визначають стан здоров’я людини. У звичному житті майже завжди спостерігається інтегрований вплив цих складових.

В результаті наукових досліджень був виділений наступний ряд позитивних ефектів від медитації:

Стабілізуючу дію на рівень кров’яного тиску
Зниження частоти серцебиття і дихання
Зниження вмісту гормонів стресу в організмі
Покращення ментальної активності
Посилення імунітету
Стабілізація активності мозкових хвиль
Заряд енергії та бадьорості
Зниження рівня стресу, неспокою і депресії
Зниження страхів, фобій, страху смерті
Поліпшення настрою, здатності насолоджуватися життям
Зростання впевненості в собі
Удосконалення усвідомленості
Поліпшення здатності концентруватися
Посилення сили контролю емоцій
Підвищення рівня інтелекту і організації мислення

Слухайте цю медитацію протягом 30 днів вранці чи увечері. Зміни у вашому тілі не змусять вас чекати!

Напишіть у коментарях ваші відчуття та відгуки!

БлагоДарю за інтерес до моєї творчості! Підписуйтесь на канал Хороший День і я буду ділитися з Вами новими ефективними молитвами, медитаціями, мудрими думками і результатами їх застосування!

Бажаю досягнення необхідних результатів від прослуховування цієї медитації. Божого Благословення на Вашому шляху!

Усі, хто бажає може долучитись до підтримки розвитку каналу на українській мові та подякувати мені на карту 4149 6293 1364 3595 Токарчук Мар’яна.

#медитація​ #український_контент​ #медитації​ #здороветіло​ #щастя​ #спокій​ #зцілення​ #медитаціїукраїнською​ #молитва​ #гармонія​ #почуття​ #медитация для здоровья #моездоровье #медитація для здоров”я

Залишити відповідь